Tuleviku plaanid

MTÜ Lubja Külaselts on esitanud sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastamistaotluse „Lubja küla klindiastanstangu loodusobjektide avamiseks vajaliku infrastruktuuri rajamine” projekti. Projektida on kavandatud rahastada looduskaitsealuse objekti, Kuradikoopa, loodussõbralikku ja turvalist avamist külastajatele.

Projekt hõlmab plaanitavaid töid:

Pinnaskattega teede loomist– Piirkonnas on olemasolevad sisse käidud pinnaserajad. Käesoleva projekti eesmärgiks on komplekselt need rajad korrastada, vedada killustiktäidet ja sillutada graniitsõelmetega, rajada piirded. Järskudesse kohtadesse rajatakse pinnasetrepid.

Rajatavad pinnasetrepid– Rajatavate pinnasetreppidega soovitakse võimalikult vähe rikkuda kaitseala miljööd ja ürgset loodust. Rajatavate treppide eesmärk on välja kujunenud käiguteedel liikumise hõlbustamine.

Taastatavad trepid– Projektiga käsitletavas piirkonnas on üks Nõukogude Liidu sõjaväe poolt rajatud trepi asukoht. Tegu oli lihtsa puidust trepiga mis kulges kütuse tünnide ümber rajatud kahe okastraataia vahel. Käesoleva projekti eesmärk on nimetatud puidust trepp võimalikult autentselt uuesti ehitada.

Rajatav käsipuu– Ohtlikesse kohtadesse on ette nähtud käsipuu.

Vaateplatvorm– Majaka ümbrus on kõrgeim punkt Viimsi Vallas kõrgusmärgiga 53,4 m. Kõrguste vahe ümbritseva maaga on rohkem kui 38m. Majaka juurest paistab kätte kogu Tallinna laht ja linna panoraam.

Loodus ja Tervisespordiradade kompleks–  Viimsi vallas on klindiastangule kavandamisel terviklik radade võrgustik. Lubja klint koos sealse rohelise vööndiga on oluline võrgustiku osa. Klindi peal ja klindi all on kavandatud valgustatud koorepurukattega radade kompleks, mis ühendavad Viimsi Mõisa parki, Majakat ning Kuradikoobast põhja pool olevate rohevõrgustiku Tuumaladega.

Infoviidad– Piirkonda on kavas rajada olulistesse kohtadesse infoviidad

Markeeritavad vundamendid– Piirkonnas on mitmes kohas ajaloolised ehitised, mis on tänaseks lammutatud või peaaegu lagunenud. Käesoleva projektiga soovitakse nimetatud hoonete asukohad markeerida ja infoviidaga varustada. Markeerimise eesmärk on ajaloolise mälu säilitamine ja piirkonna atraktiivsemaks muutmine.

Okastraataia rekonstrueerimine– Ümber Nõukogude Liidu sõjaväe kütusebaasi oli rajatud kahe kihiline okastraataed, kus vahel liikus relvastatud patrull ja jooksid koerad. Käesoleva projektiga on kavandatud osades lõikudes okastraataed rekonstrueerida.

Küla kiigeplats ja laululava– Majaka ja vana lossi vahetusse lähedusse on kavandatud Lubja küla kiigeplats. Piirkonda saab rajada perspektiivis laululava ja kohvik-abihoone. 

Parkla– Käsitletaval alal on kavandatud parklate rajamine kuni 24 autole igas parklas. Kavandatavale alale on kaks ligipääsu ja seetõttu on ka planeeritud II etapis rajada kaks parklat; antud lahendus võimaldab objketile ligipääsu nii klindiastangu üla-kui alatsoonist, kusjuures hajutab autode paiknemist.

Artikli sisu on väljavõte Lubja küla klindiastanstangu loodusobjektide avamiseks vajaliku infrastruktuuri rajamise eelprojektist ja SA Keskkonnainvesteeringu Keskusele esitatud seletusest kaitsekorralduskava ja tegevuskava kohta.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga